BADANIA OKIEN I DRZWI
Badania okien i drzwi zewnętrznych wykonywane w fabryce lub w laboratorium. Propozycja współpracy na płaszczyźnie badawczej skierowana do firm produkujących okna i drzwi z wszystkich stosowanych materiałów.(PVC, stal, aluminium, drewno)
Akustyka budowlana
Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach. Badania fasad, ścian wewnętrznych oraz stropów.
Wodoszczelność okien, drzwi i fasad
Badania obiektowe. Wodoszczelność okien, drzwi i fasad zgodnie z normą EN 13051. Metoda poligonowa bez różnicy ciśnień.
Badania fasad na budowie
Badania obiektowe. Badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelność przy różnicy ciśnień. Badania zgodnie z normą EN 1026 i EN 1027.

Badania okien i drzwi

Badania wstępne typu oraz kontrolne okien i drzwi zewnętrznych wykonywane w fabryce lub w laboratorium...więcej →

Badania fasad

Realizowane na budowie. Wodoszczelność, przepuszczalność powietrza, pomiary izolacyjności akustycznej...więcej →

Ekspertyzy techniczne

Opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie poprawnego montażu i wykonania stolarki otworowej (okna, drzwi, bramy...więcej →

Dla producenta

Przydatne informacje dla producentów okien i drzwi. Przepisy, ważne doku-
menty, deklaracja właściwości...więcej →

Windoor tester

Stanowiska badawcze przeznaczone są do wykonywania badań kontrolnych w zakładowych laboratoriach...więcej →

BlowerDoor Test, Termowizja

Przepuszczalność powietrzna budynków, pomiary kamerą termowizyjną, certy-
fikaty energetyczne, obliczenia...więcej →

Akustyka budowlana

Terenowe pomiary izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych (fasad, ścian z oknami), ścian... więcej →

Certyfikacja okien pasywnych

Dobrowolny certyfikat dla okien pasy-
wnych. Obliczenia przenikalności cieplnej z uwzględnieniem montażu...więcej →