BADANIA OKIEN I DRZWI
Badania kontrolne drzwi zewnętrznych i badania okien wykonujemy w fabryce producenta lub w laboratorium. Ofertę kierujemy do producentów drzwi i okien z wszystkich stosowanych materiałów (PVC, stal, aluminium, drewno). Wykonujemy również BlowerDoor Test. Jesteśmy laboratorium akredytowanym.
Akustyka budowlana
Akustyka budowlana jest niezwykle istotną kwestią. Wykonujemy profesjonalne pomiary izolacyjności akustycznej fasad, ścian wewnętrznych oraz stropów przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu.
Wodoszczelność okien, drzwi i fasad
Sprawdzamy wodoszczelność okien, drzwi i fasad zgodnie z normą EN 13051. Do badań obiektowych wykorzystujemy metodę poligonową bez różnicy ciśnień.
Badania fasad na budowie
Szczelność budynku przyczynia się do jego tańszej eksploatacji. Wykonujemy badanie przepuszczalności powietrza oraz wodoszczelności przy różnicy ciśnień zgodnie z normą EN 1026 i EN 1027.

Badania okien i drzwi

Badania wstępne typu oraz kontrolne okien i drzwi zewnętrznych wykonywane w fabryce lub w laboratorium...więcej →

Badania fasad

Realizowane na budowie. Wodoszczelność, przepuszczalność powietrza, pomiary izolacyjności akustycznej...więcej →

Ekspertyzy techniczne

Opinie i ekspertyzy techniczne w zakresie poprawnego montażu i wykonania stolarki otworowej (okna, drzwi, bramy...więcej →

Dla producenta

Przydatne informacje dla producentów okien i drzwi. Przepisy, ważne doku-
menty, deklaracja właściwości...więcej →

Windoor tester

Stanowiska badawcze przeznaczone są do wykonywania badań kontrolnych w zakładowych laboratoriach...więcej →

BlowerDoor Test, Termowizja

Przepuszczalność powietrzna budynków, pomiary kamerą termowizyjną, certy-
fikaty energetyczne, obliczenia...więcej →

Akustyka budowlana

Terenowe pomiary izolacyjności akustycznej ścian zewnętrznych (fasad, ścian z oknami), ścian... więcej →

Certyfikacja okien pasywnych

Dobrowolny certyfikat dla okien pasy-
wnych. Obliczenia przenikalności cieplnej z uwzględnieniem montażu...więcej →